Make your own free website on Tripod.com

Lời Ngỏ 

 

Cuộc nhân thế thiên biến vạn hóa. Những khuôn mặt vĩnh viễn là những hành tinh luôn luôn và mãi mãi di động trong cõi mênh mông ấy. Huyễn mộng hay thực tế đều nằm trong sự nhiệm mầu khôn lường.  

Vân Hải